Wat is Reiki

Reiki is een natuurlijke geneeswijze waarbij de genezende levensenergie wordt doorgegeven door handoplegging. De Reiki-behandelaar laat energie door zijn handen stromen en legt ze op bepaalde plaatsen op (of boven) het lichaam van de cliënt. Deze energie stroomt vanuit een oneindige bron door de Reiki-behandelaar heen en is dus niet afkomstig van de Reiki-behandelaar zelf. Het woord Reiki komt uit het Japans en kan vertaald worden als universele levensenergie.

Hoe werkt Reiki

Als iemand lichamelijk niet in orde is, dan is dat een teken dat deze persoon op fysiek niveau niet in balans is. Het lichaam heeft een zelfgenezend vermogen (denk hierbij aan een schaafwond die vanzelf geneest), het lichaam zorgt er zelf voor dat de wond geneest, zonder enige hulp van buitenaf. Reiki-energie ondersteunt dat zelfgenezen vermogen van het lichaam, de gever kan dus geen invloed uitoefenen op het resultaat van de behandeling. Het lichaam en energiesysteem van de ontvanger regelen dit zelf. Reiki pakt de oorzaak van het probleem aan en niet de symptomen.

Wat is Reiki niet

Reiki is geen alternatief voor de klassieke geneeskunde, wél een aanvulling ervan. Het kan geen directe lichamelijke genezing brengen. Het is een ondersteunende therapie die een bepaald genezingsproces kan versnellen of pijn draaglijk kan maken. Reiki is echter geen wondermiddel. Bij lichamelijke of psychische klachten is het belangrijk dat er eerst een diagnose gesteld wordt door een arts.

Voor welke klachten kun je bij een Reiki-behandelaar terecht

  • De behandeling van stress en door stress veroorzaakte gezondheidsproblemen.
  • Voor het verlichten van lichamelijke pijn.
  • Voor extra energie.
  • Voor psychische rust en evenwicht.
  • Het leert ons omgaan met verdriet en leert ons verdriet verwerken.
  • Reiki kan ons genezingsproces versnellen.

Hoe verloopt een Reiki behandeling

Tijdens een behandeling lig je op een behandeltafel of zit je op een stoel. De kleding blijft gewoon aan, aangezien de energie door de stof heen gaat. Een Reiki-behandelaar kan Reiki op de chakra’s geven, maar ook de plaats waar specifieke klachten zijn behandelen. De behandelaar legt zijn handen op het lichaam om zo de energie over te dragen. Iedere plek wordt zo enkele minuten behandeld.